Novinky

Světová banka zveřejnila zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Světová banka
  • Spolupráce s institucemi
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Ekonomika

Dne 12. října 2018 zveřejnila Světová banka zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, která se zaměřuje na měnící se povahu práce v důsledku technologického pokroku.

Studie analyzuje změny související s novými technologiemi a zkoumá, jaká opatření by měly vlády přijímat, aby maximalizovaly přínosy zavádění nových technologií do ekonomiky a na druhé straně potlačily možná rizika spojená zejména s nedostatečnou adaptací pracovního trhu.

Jedním ze základních předpokladů adaptace ekonomiky a společnosti na technologický rozvoj jsou především dostatečné investice do lidského kapitálu. Z tohoto důvodu Světová banka v rámci provedené studie hodnotila tzv. index lidského kapitálu, který posuzuje úroveň vývoje lidského kapitálu v jednotlivých zemích. Česká republika se v rámci hodnocení 157 států umístila na skvělém 14. místě.

Zpráva World Development Report 2019: The Changing Nature of Work je k dispozici ke stažení na adrese: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019

Doporučované

Nejčtenější