Novinky

Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Mezinárodní spolupráce
 • Spolupráce s institucemi
 • Mezinárodní organizace
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Zahraniční instituce

Vláda ČR schválila ve svém Usnesení č. 578 ze dne 21. srpna 2017 Strategii pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích. Vzhledem k tomu, že ČR je členem okolo 500 mezinárodních organizací, bylo zapotřebí prioritizovat podporu českých občanů pouze v těch (pro ČR) nejdůležitějších. Aby daná mezinárodní organizace byla vybrána jako prioritní, tak musí splňovat následující kritéria:

 1. být předmětem zahraničně-politického zájmu, který je definován v Koncepci zahraniční politiky ČR, která vnímá multilateralismus jako základní kámen zahraničních vztahů;
 2. tematicky pokrývat české prioritní oblasti – bezpečnost, prosperitu, udržitelný rozvoj, lidskou důstojnost a lidská práva;
 3. být příjemcem značných finančních příspěvků od ČR.

Seznam prioritních mezinárodních organizací

 1. Organizace spojených národů (OSN)
 2. Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
 3. Rada Evropy (RE)
 4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 5. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
 6. Světová zdravotnická organizace (WHO)
 7. Mezinárodní organizace práce (ILO)
 8. Světová obchodní organizace (WTO)
 9. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, Fond světového dědictví a Fond nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO)
 10. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
 11. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
 12. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
 13. Mezinárodní středisko pro rozvoj migračních politik (ICMPD)
 14. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
 15. Evropská investiční banka (EIB)
 16. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
 17. Mezinárodní měnový fond (IMF)
 18. Mezinárodní trestní soud (ICC)

Odkazy

Úplné znění Strategie pro uplatňování český občanů v mezinárodních organizacích.

Zájemci o práci v mezinárodních organizacích mohou vyplnit registrační formulář a následně jej zaslat na meo@mzv.cz.

Stránky Ministerstva zahraničních věcí ohledně zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích.

Doporučované

Nejčtenější