Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky
oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

Vydáno

  • Mezinárodní měnový fond
  • Závěrečná zpráva mise MMF
  • Mezinárodní organizace
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční instituce
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 2. – 16. května 2018.

Mise je pro všechny členské státy povinná. Tato povinnost je zakotvena v článku IV stanov MMF. Mise je hlavním nástrojem uplatňování dohledové funkce MMF. Zpráva z mise má za cíl nezávislé hodnocení země. Hodnoceny jsou oblasti fiskální, monetární, vývoje finančního sektoru a strukturálních změn. Předběžná zpráva z mise MMF (Concluding Statement) byla publikována na tiskové konferenci, která proběhla na závěr mise MMF dne 16. května 2018 na Ministerstvu financí.

Nyní Ministerstvo financí zveřejňuje kompletní zprávu z této mise tak, jak byla 22. června 2018 schválena Výkonnou radou MMF.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější