Novinky

Odborníci z EBRD hovořili se zástupci finančního sektoru o podpoře investic českých firem

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • EBRD
  • Spolupráce s institucemi
  • Soukromý sektor

Dne 22. září 2017 proběhl na Ministerstvu financí seminář pořádaný pro zástupce komerčních bank a poradenských společností, jehož zaměřením byly finanční aspekty spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) s cílem zvýšit povědomí o možnostech financování EBRD a jejích snah podpořit investiční aktivitu českých firem v regionu, kde EBRD působí.

Seminář byl organizován pod záštitou Ministerstva financí z iniciativy paní Dagmar Rančákové, která u EBRD vykonává funkci Cross Border Business Development konzultanta pro Českou republiku, za spolupráce s Českou bankovní asociací a EBRD.

Ministerstvo financí se dlouhodobě snaží podporovat zapojení českých subjektů napříč všemi sektory do spolupráce s mezinárodními finančními institucemi. Právě pořádání podobných akcí je jednou z cest, jak zvyšovat informační povědomí a přispět ke sdílení know-how potřebného k prosazení se v mezinárodní konkurenci.

 

Doporučované

Nejčtenější