Novinky

Zveřejnění Hospodářského přehledu ČR 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • OECD
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní organizace
  • Mezinárodní spolupráce
  • Hospodářská politika

V pondělí 6. června 2016 byl v Praze za přítomnosti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi zveřejněn Hospodářský přehled ČR 2016.

OECD pozitivně zhodnotila makroekonomický vývoj ČR a konstatovala, že ekonomika nejeví známky závažnějších nerovnováh, i přesto upozornila na nízkou dynamiku hospodářského růstu, stagnující konvergenci a nepříznivý vývoj externího prostředí. OECD doporučila ukončit kurzový závazek, uvést do praxe nový fiskální rámec a ustavit fiskální radu.

Letošní Hospodářský přehled OECD ČR se kromě makroekonomické části zaměřil na podporu produktivity a efektivitu veřejné správy. V oblasti podpory produktivity OECD doporučila podpořit financování, sjednotit přípravu, hodnocení a koordinaci politik na podporu vědy, výzkumu a inovací v jedné instituci, omezit možnost průtahů insolvenčního řízení, přehodnotit vhodnost daňového zvýhodnění a snížených odvodů na sociální zabezpečení pro OSVČ a urychlit vytvoření fondů a záručních programů pro podporu malých a středních podniků.

V oblasti efektivity veřejného sektoru OECD doporučila hojněji využívat společné zadávání zakázek veřejnými institucemi, posílit finanční kontrolu ve všech fázích procesu, stanovit odpovědnost za koordinaci, vyhodnocování investic a určování priorit jednotným způsobem, na všech úrovních státní správy využívat standardizovaných ukazatelů výkonnosti, stanovit rámcové podmínky, které pomohou obcím využít výhod společného poskytování služeb, a zároveň budovat podporu pro slučování obcí a omezit podíl účelově vázaných dotací a transferů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější