Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

oddělení 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace
oddělení 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace

Vydáno

  • Mezinárodní měnový fond
  • Závěrečná zpráva mise MMF
  • Zpráva mise MMF
  • Mezinárodní organizace
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční instituce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor

Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 11. – 20. května 2015.

Mise je pro všechny členské státy povinná. Tato povinnost je zakotvena v článku IV stanov MMF. Mise je hlavním nástrojem uplatňování dohledové funkce MMF. Zpráva z mise má za cíl nezávislé hodnocení země. Hodnoceny jsou oblasti fiskální, monetární, vývoje finančního sektoru a strukturálních změn. Předběžná zpráva z mise MMF (Concluding Statement) byla publikována na tiskové konferenci, která proběhla na závěr mise MMF dne 20. května 2015 na Ministerstvu financí.

Nyní Ministerstvo financí zveřejňuje kompletní zprávu z této mise tak, jak byla schválena Výkonným výborem MMF.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější