Novinky

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Černé Hoře

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční pomoc
  • Zahraniční instituce
  • Černá Hora
  • EBRD

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) aktuálně vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence, který je financovaný z českého bilaterálního ODA Fondu u EBRD.

Jedná se o projekt v oblasti vodohospodářství v Černé Hoře.

Základní informace k pravidlům ODA Fondu

  • Český Fond se soustředí na poskytování technické asistence v zemích, které jsou příjemcem ODA (oficiální rozvojové pomoci), se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů, jejich aktivního zapojení do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení;
  • O projekty se mohou ucházet výhradně české subjekty;
  • Český subjekt může vystupovat v projektech financovaných z ODA Fondu jako hlavní partner pouze dvakrát. Poté pokud se chce dále o projekty ucházet, musí vytvořit konsorcium, ve kterém vedoucí roli přenechá jinému českému subjektu

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Silnou (český poradce pro podnikatelský sektor, EBRD, SilnaD@ebrd.com) nebo paní Pavlu Knotkovou (pavla.knotkova@mfcr.cz)

Doporučované

Nejčtenější