Novinky

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Bělorusku

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pomoc

Aktuálně vypsala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) výběrové řízení na projekt technické asistence (TA) v Bělorusku v oblasti nakládání s tuhými odpady, který je financován z českého bilaterálního ODA Fondu u EBRD. Konkrétně jde o vypracování technické studie s cílem zanalyzovat situaci nakládání s tuhými odpady v běloruských municipalitách Puhovichy a Cherven a představit návrh na konkrétní investiční projekt (Belarus: Puhovichy Solid Waste Management – Technical Study, Togtogul Water Sub – Project – Feasibility Study, Kyrgyz Republic, 200 000 €).

Bližší informace naleznete na internetových stránkách EBRD.

Základní informace k pravidlům ODA Fondu:

  • Český Fond se soustředí na poskytování technické asistence v zemích, které jsou příjemcem ODA (oficiální rozvojové pomoci), se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů, jejich aktivního zapojení do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení;
  • O projekty se mohou ucházet výhradně české subjekty;
  • Český subjekt může vystupovat v projektech financovaných z ODA Fondu jako hlavní partner pouze dvakrát. Poté pokud se chce dále o projekty ucházet, musí vytvořit konsorcium, ve kterém vedoucí roli přenechá jinému českému subjektu

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Silnou (český poradce pro podnikatelský sektor, EBRD, SilnaD@ebrd.com) nebo paní Pavlu Knotkovou (pavla.knotkova@mfcr.cz).

Doporučované

Nejčtenější