Novinky

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pomoc

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) vypsala další výběrové řízení na projekt, který je financován z českého bilaterálního ODA Fondu u EBRD.

Jedná se o projekt technické asistence (TA) v oblasti nakládání s tuhými odpady v Tádžikistánu („Project Solid Waste Kulob – feasibility study“). Jedná se o menší projekt technické asistence, jehož předmětem je vypracování studie proveditelnosti s cílem zanalyzovat situaci nakládání s odpady ve městě Kulob a představit návrh na konkrétní investiční projekt, který by následně financovala EBRD.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách EBRD.

Základní informace k pravidlům ODA Fondu:

  • Český Fond se soustředí na poskytování technické asistence v zemích, které jsou příjemcem ODA (oficiální rozvojové pomoci), se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů, jejich aktivního zapojení do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení;
  • O projekty se mohou ucházet výhradně české subjekty;
  • Český subjekt může vystupovat v projektech financovaných z ODA Fondu jako hlavní partner pouze dvakrát. Poté pokud se chce dále o projekty ucházet, musí vytvořit konsorcium, ve kterém vedoucí roli přenechá jinému českému subjektu

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Silnou (český poradce pro podnikatelský sektor, EBRD, SilnaD@ebrd.com) nebo paní Pavlu Knotkovou (pavla.knotkova@mfcr.cz).

Doporučované

Nejčtenější