Novinky

EBRD vypsala výběrová řízení na projekty technické asistence v Tádžikistánu

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

 • Zahraničí EU
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční pomoc
 • EBRD
 • Arménie

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) aktuálně vypsala dvě výběrová řízení na projekty technické asistence, které jsou financovány z českého bilaterálního ODA Fondu u EBRD.

Jedná se o následující projekty technické asistence, oba v Tádžikistánu:

 1. Yavan (nakládání s tuhými odpady „YAVAN SOLID WASTE SUB-PROJECT - FEASIBILITY STUDY“, 280 000€)
 2. Khatlon (veřejná doprava „KHATLON PUBLIC TRANSPORT, DUE DILIGENCE“, 280 000 €)

 

Základní informace k pravidlům ODA Fondu

 • Český Fond se soustředí na poskytování technické asistence v zemích, které jsou příjemcem ODA (oficiální rozvojové pomoci), se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů, jejich aktivního zapojení do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení;
 • O projekty se mohou ucházet výhradně české subjekty;
 • Český subjekt může vystupovat v projektech financovaných z ODA Fondu jako hlavní partner pouze dvakrát. Poté pokud se chce dále o projekty ucházet, musí vytvořit konsorcium, ve kterém vedoucí roli přenechá jinému českému subjektu

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Silnou (český poradce pro podnikatelský sektor, EBRD, SilnaD@ebrd.com) nebo paní Pavlu Knotkovou (pavla.knotkova@mfcr.cz).

Doporučované

Nejčtenější