Novinky

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční pomoc
  • Zahraniční sektor
  • Studie
  • EBRD

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu. Konkrétně jde o zpracování studie proveditelnosti týkající se zlepšení systému dodávek vody a nakládání s odpadními vodami ve městě Kara – suu (Water and Wastewater Rehabilitation Framework).

Projekt je finacován z bilaterálního českého ODA Fondu technické spolupráce u EBRD, což znamená, že o prostředky se mohou ucházet výhradně české subjekty. Bližší informace o výběrovém řízení naleznete na internetových stránkách Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Doporučované

Nejčtenější