Novinky

Rozpočet EU

Informace o rozpočtu Evropské unie, přehledy ročních rozpočtů EU.

ilustrace

Základní informace

Rozpočet EU  je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovou autoritou, tj. Radou EU a Evropským parlamentem.