Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 8. 2. 2023 18:00
 • Doplněna data za celý rok 2022

Souhrnný přehled:

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2018 - 2022 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2022 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2022  
 • Tisková zpráva MF ze dne 8.2.2023

Vývoj čisté pozice za léta: 2018 - 2022

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2022
  2018 2019 2020 2021 2022 2004 - 31. 12. 2022
  mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 2 345,8 60 154,0 3 235,7 83 067,0 4 015,5 106 186,2 3 693,0 94 707,7 3 376,6 82 946,4 47 369,7 1 238 963,9
SF 1 610,1 41 286,7 2 437,1 62 565,3 2 866,5 75 801,2 2 735,4 70 148,3 2 548,9 62 612,7 32 251,9 842 431,5
CF 735,8 18 867,3 798,6 20 501,7 1 149,0 30 385,0 957,7 24 559,4 827,7 20 333,6 15 117,9 396 532,4
Zemědělství 1 168,4 29 961,9 1 270,0 32 604,3 1 280,2 33 852,7 1 230,0 31 542,2 1 206,0 29 624,8 18 367,4 481 568,8
Tržní operace 14,0 359,4 18,4 473,2 16,1 426,5 17,1 438,9 27,9 685,6 514,7 13 928,5
Přímé platby 824,7 21 148,1 855,6 21 964,1 854,7 22 601,2 849,6 21 787,6 842,0 20 684,8 11 932,7 312 352,6
Rozvoj venkova 322,0 8 256,1 392,9 10 086,5 403,4 10 666,5 356,1 9 132,4 329,4 8 092,6 5 826,2 152 856,7
Veterinární opatření 2,4 61,0 1,1 28,4 1,8 48,1 2,6 65,5 1,7 40,8 43,4 1 136,7
Rybářství 5,4 137,3 2,0 52,1 4,2 110,3 4,6 117,8 4,9 121,1 50,4 1 294,3
Programy EU 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 197,8 5 073,8 197,8 4 860,2 2 223,5 59 084,1
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 197,8 5 073,8 197,8 4 860,2 2 195,5 58 262,5
Předvstupní nástroje -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,5 12 308,8
Phare -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Příjmy z NGEU             914,6 23 456,0 417,5 10 257,1 1 332,2 33 713,1
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 678,8 94 334,9 4 728,6 121 392,3 5 507,2 145 632,8 5 120,8 131 323,7 4 780,4 117 431,3 69 407,1 1 821 902,5
                         
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU             6 035,5 154 779,7 5 198,0 127 688,4 70 739,3 1 855 615,6
                         
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 267,23 6 852,64 287,01 7 368,06 248,92 6 582,49 304,07 7 797,87 395,18 9 707,55 4 150,42 109 230,62
Zdroj z DPH 245,24 6 288,57 263,79 6 771,93 266,18 7 038,94 278,97 7 154,31 330,51 8 118,96 3 972,29 104 839,28
Zdroj z HND 1 421,83 36 460,02 1 452,10 37 278,23 1 761,01 46 568,16 1 943,63 49 844,36 1 927,63 47 352,33 22 537,99 592 908,62
Zdroj z plastů             60,38 1 548,41 52,13 1 280,53 112,51 2 828,94
Celkové platby do rozpočtu EU 1 934,3 49 601,2 2 002,9 51 418,2 2 276,1 60 189,6 2 587,1 66 345,0 2 705,4 66 459,4 30 773,2 809 807,5
                         
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1 744,5 44 733,6 2 725,7 69 974,1 3 231,1 85 443,2 2 533,8 64 978,8 2 075,0 50 972,0 38 633,9 1 012 095,1
                         
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU             3 448,4 88 434,8 2 492,5 61 229,1 39 966,1 1 045 808,1

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2022

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější