CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 23,5 miliardy, celkem ČR získala již přes bilion korun

V prvním pololetí roku 2022 přesáhly příjmy České republiky z Evropské unie naše odvody do evropského rozpočtu o 15,8 mld. Kč, při započtení příjmů z Nástroje EU na podporu oživení pak 23,5 mld. Kč. ČR tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz a od svého vstupu do EU v roce 2004 získala již přes 1 bilion korun.

V průběhu prvního pololetí roku 2022 obdržela České republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 48,4 mld. Kč a do evropského rozpočtu odvedla 32,5 mld. Kč. K 30. červnu jsme tak obdrželi o 15,8 mld. Kč více, než jsme do rozpočtu EU odvedli. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 7,7 mld. Kč, který financuje především investiční a reformní projekty členských zemí EU prostřednictvím národních plánů obnovy, činí pololetní kladné saldo 23,5 mld. Kč.

* rok 2022: čistá pozice vůči rozpočtu EU 15,8 mld. Kč + příjmy z NGEU 7,7, mld. Kč = celkem 23,5 mld. Kč.

„V pololetí letošního roku jsme překonali symbolickou hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc oproti našim odvodům. Nehledě na finanční výhody našeho členství v EU nám ale v únoru Putinova agrese na Ukrajině ukázala, jak je důležité naše pevné ukotvení v západních demokratických strukturách. Nyní nás čeká půlroční předsednictví Radě EU, kdy máme příležitost provést Evropu tímto turbulentním obdobím, zvýšit na evropské úrovni kredit České republiky a samozřejmě prosadit některé naše národní zájmy,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Od vstupu do EU získala ČR přes 1 bilion korun

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2022 zaplatila do evropského rozpočtu 775,9 mld. Kč a získala zhruba 1,75 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 977,3 mld. Kč. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy 1,78 bil. Kč a celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v EU tak překročilo 1 bil. Kč.

Za kladným pololetním saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 25 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 23,4 mld. Kč. Kromě příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v roce 2022 také dodatečné prostředky na zemědělství (rozvoj venkova) a na kohezi (React-EU) z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 7,7 mld. Kč.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2022
  mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU  
Strukturální akce 24 997,97
Strukturální fondy 17 746,80
Fond soudržnosti 7 251,17
Zemědělství 23 379,13
I. pilíř* 17 234,18
II. pilíř** 6 144,95
Programy EU*** n/a
Příjmy z NGEU 7 653,38
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 48 377,11
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU 56 030,49
   
Celkové platby do rozpočtu EU 32 531,63
   
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 15 845,47
   
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU 23 498,86

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.). V prvním pololetí nejsou údaje k dispozici a jsou tak uváděny vždy v celoroční čisté pozici vůči rozpočtu EU.

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za první pololetí roku 2022 ve výši 24,649 (údaj ČNB).

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.