Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2007

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Rozpočet EU
  • Zahraniční sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí EU
  • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
  • Strukturální fondy
Aktualizováno 24. 1. 2008
  • Aktualizace přehledu a související informace

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2007
  2004 - 2006 2007
mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 873,9 26 278,80 992,9 27 565,40
SF 551,8 16 748,40 760,6 21 116,30
CF 322,1 9 530,40 232,3 6 449,10
Zemědělství 992,3 29 804,00 634,9 17 626,50
Tržní operace 133,2 4 020,60 5,5 153,2
Přímé platby 453,1 13 568,60 321,3 8 919,90
Rozvoj venkova 398 11 987,50 304,4 8 450,80
Veterinární opatření 8 227,3 1,8 50
Rybářství 0 0 1,9 52,7
Vnitřní politiky 131,4 4 245,90 56,8 1 576,90
Budování institucí 14,5 449,7 10,9 302,6
Komunitární programy 117 3 796,20 45,9 1 274,30
Předvstupní nástroje 319,7 9 837,80 19,7 546,1
Phare 191,2 5 889,30 -0,03 -0,9
Ispa 80,5 2 415,70 15,1 419,2
Sapard 47,9 1 532,90 4,6 127,7
Kompenzace 834,2 25 116,70 0 0
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 151,50 95 283,20 1 704,30 47 314,90
       
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 344,7 10 516,80 178,9 4 967,60
Zdroj z DPH 393,3 11 990,80 198,1 5 500,60
Zdroj z HND 1 846,30 56 561,80 780 21 653,90
Celkové platby do rozpočtu EU 2 584,20 79 069,40 1 157,10 32 122,10
       
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 567,3 16 213,80 547,3 15 192,80

 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější