CZ EN

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v roce 2007

ČR opět výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU

V loňském roce obdržela České republika z rozpočtu EU opět více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy z rozpočtu EU a odvody do něj, tedy tzv. čistá pozice ČR za rok 2007 dosáhla 17 mld. Kč a je nejen výrazně lepší než v předchozím roce (kdy dosáhla 6,7 mld. Kč), ale dokonce nejlepší od vstupu ČR do EU. Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací.

  • Graf: Vývoj čisté pozice ČR od přistoupení k EU

 

Příjmy ČR z EU dynamicky rostou, zatímco odvody se zvyšují jen mírně

Příjmy z rozpočtu EU v roce 2007 dosáhly 49,1 mld. Kč a byly tak o 12 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. Naše odvody do evropského rozpočtu činily 32,1 mld. Kč a oproti roku 2006 se zvýšily jen o 1,7 mld. Kč.

  • Graf: Vývoj příjmů z rozpočtu EU a plateb do rozpočtu EU od přistoupení ČR k Evropské unii

 

Složení příjmů

Za pozitivní bilancí ČR vůči rozpočtu EU stojí zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které včetně zálohových plateb na programové období 2007-2013 činily celkem 27,6 mld Kč. Další výraznou příjmovou položku tvoří prostředky určené na Společnou zemědělskou politiku (19,2 mld. Kč), tvořené zejména přímými platbami (8,9 mld. Kč) a prostředky na rozvoj venkova (8,4 mld. Kč).

  • Graf: Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU za rok 2007

Na čerpání prostředků ze strukturálních fondů se vztahuje tzv. pravidlo n+2, podle kterého prostředky, které byly České republice přiděleny v jednom roce, musí být vyčerpány do konce druhého roku následujícího po roce přidělení. Ke konci roku 2007 tak musely být vyčerpány veškeré prostředky určené pro ČR na roky 2004 a 2005. V opačném případě by ČR na nevyčerpané prostředky ztratila s konečnou platností nárok. Dosavadní čerpání lze hodnotit pozitivně, neboť pravidlo n+2 bylo splněno a ČR o žádné přislíbené prostředky nepřišla.

  • Graf: Čerpání alokace ze strukturálních fondů na roky 2004 a 2005 (plnění pravidla n+2)

 

Čistá pozice za celé období členství v EU

Od přistoupení k EU 1. května 2004 do konce roku 2007 odvedla ČR do rozpočtu Unie 111,2 mld. Kč a získala 144,2 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak dosahuje celkem 33 mld. Kč. Čistá pozice za loňský rok k této souhrnné pozitivní bilanci přispívá více než polovinou.

  • Graf: Podíl jednotlivých let na celkové čisté pozici ČR od přistoupení k EU

Na závěr připomeňme, že samotný výpočet čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU představuje pouze účetní přehled porovnávající příjmy a výdaje ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu. Neodráží ani toky vůči státnímu rozpočtu ČR, ani výši prostředků, kterou obdrželi koneční příjemci. Především však nedokáže postihnout skutečné přínosy, které členství v Evropské unii přináší.  

Čistá pozice ČR vůči EU za rok 2007 (1. 1. 2007 - 31. 12. 2007)
1. ledna - 31. prosince 2007
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 19,7 546,1
Phare -0,03 -0,9
ISPA (čerpáno jako Fond soudržnosti) 15,1 419,2
Sapard 4,6 127,7
Zemědělství 692,3 19 219,60
Tržní operace 64,8 1 799,00
Přímé platby 321,3 8 919,90
Rozvoj venkova 304,4 8 450,80
Veterinární opatření 1,8 50
Strukturální akce 994,8 27 617,60
Strukturální fondy 762,5 21 168,50
Fond soudržnosti 232,3 6 449,10
Vnitřní politiky 63,3 1 757,30
Přechodový nástroj 10,9 302,6
Komunitární programy 52,4 1 454,70
Celkové příjmy z rozpočtu EU 1 770,10 49 140,70
Platby do rozpočtu EU
Tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 178,9 4 967,60
Zdroj z DPH 198,1 5 500,60
Zdroj z HND 702,3 19 496,90
Korekce VB 77,7 2 157,00
Celkové platby do rozpočtu EU 1 157,10 32 122,10
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 613 17 018,60

Směnný kurz CZK/EUR za rok 2007 (údaj ČNB): 27,762

 

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 

Související informace:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.