CZ EN

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 31. července 2014 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla, včetně Protokolu k ní, podepsána v Bruselu dne 5. března 2013.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2015 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2015 nebo později.

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Lucemburku dne 18. března 1991, přestane být v platnosti a přestane se provádět ve vztahu mezi Českou republikou a Lucemburskem dnem 1. ledna 2015.

Text této nové mezinárodní daňové smlouvy bude co možná nejdříve publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář