CZ EN

Informace ke vstupu v platnost protokolu k existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 11. října 2013 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A PROTOKOL K NÍ, PODEPSANÉ V PRAZE DNE 4. PROSINCE 1995. Tento nový protokol, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012, se bude provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text protokolu bude standardně v ČR publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář