CZ EN

Informace o vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 25. února 2013 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně PROTOKOLU k ní, v Panamě dne 4. července 2012.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět následovně:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Text Smlouvy, jejíž nedílnou součást tedy tvoří i Protokol k ní, bude v České republice standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář