CZ EN

Informace k podpisu protokolu k existující daňové smlouvě s Ukrajinou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997). V obou zemích bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář