CZ EN

Ministři financí v rámci Euroskupiny pokračovali v diskusích o 750 miliardovém balíčku obnovy

Dnešní videokonference ministrů financí ve formátu Euroskupiny v tzv. rozšířeném formátu, tj. i za účasti zemí, které nemají euro, pokračovala v diskusi o opatřeních na podporu hospodářského oživení. Za Českou republiku se jednání účastnila ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři v návaznosti na předchozí jednání Rady ECOFIN diskutovali konkrétní potřeby v oblasti ekonomické obnovy a soulad opatření na národní a evropské úrovni. Zabývali se rovněž dopady na posílenou koordinaci hospodářských politik zemí eurozóny při zachování integrity vnitřního trhu v rámci celé EU-27.

„Hospodářské oživení a posílení ekonomické odolnosti jsou ve společném zájmu celé EU27. Proto je pro mě velmi důležité, abychom nevytvářeli zbytečné dělení mezi eurozónou a zeměmi neplatícími eurem,“ zdůraznila v rámci jednání ministryně Alena Schillerová. K samotnému plánu obnovy uvedla, že pro oživení evropské ekonomiky je klíčové co nejrychleji obnovit řádné fungování vnitřního trhu a k tomu v maximální možné míře využít stávající nástroje a programy.

Ze strany ČR rovněž opětovně zaznělo, že je nutné, aby opatření EU řešila primárně negativní dopady samotné krize způsobené pandemií COVID-19, což se musí odrážet i v nastavení alokace peněz. „Nástroj pro obnovu by měl přispívat k sociální a hospodářské konvergenci uvnitř EU. Méně rozvinuté země s nízkou mírou nezaměstnanosti nesmí být znevýhodněny za své zodpovědné politiky a úspěchy v době před vypuknutím krize,“ zdůraznila ve svém vystoupení ministryně Schillerová. Závěrem pak informovala své kolegy o podpisu záruční dohody k nástroji SURE, čímž se ČR zařadila mezi první signatáře tohoto mimořádného a dočasného nástroje k řešení dopadů současné krize.

Šlo o poslední jednání Euroskupiny pod vedením portugalského ministra financí, Mária Centena, který po několik let zastával post stálého předsedy Euroskupiny.

Diskuse o hospodářské obnově budou pokračovat na úrovni lídrů členských států na Evropské radě dne 19. června.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář