CZ EN

Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy

Ministři financí EU dnes v rámci neformální videokonference diskutovali o podpoře oživení ekonomiky zasažené dopady pandemie COVID-19.

Diskuse za účasti ministryně financí Aleny Schillerové se týkala především Evropského nástroje obnovy, který Komise představila na konci května jako klíčovou součást tzv. Plánu obnovy. Komise navrhuje investovat do obnovy ekonomik členských států prostřednictvím grantů a půjček celkem 750 mld. EUR, které by si Komise půjčila na finančních trzích se zárukou rozpočtu EU. Ministři se v diskusi věnovali především celkovým potřebám členských států v rámci obnovy s důrazem na investice, reformy a koordinaci Plánu obnovy s hospodářskými politikami členských států.

„Návrh 750 miliard EUR považuji za ambiciózní a je otázkou, zda vůbec bude v silách členských zemí efektivně vyčerpat takový objem finančních prostředků v navrhovaném čtyřletém období,“ obává se Alena Schillerová. „V této souvislosti bude klíčové, aby byla členským státům ponechána možnost využití prostředků podle potřeb a priorit každého z nich,“ dodává ministryně s tím, že by měly být co nejvíce využity již existující a osvědčené nástroje podpory.

ČR je skeptická také k navrhovanému klíči pro rozdělování prostředků: „Nemohu souhlasit s tím, aby byly diskriminovány méně rozvinuté země a ty, které mají díky svému dlouhodobému úsilí nízkou míru nezaměstnanosti,“ uzavírá Alena Schillerová

Dohody na Evropském nástroji obnovy a pozměněném Víceletému finančnímu rámci EU pro léta 2021 – 2027 musí být dosaženo relativně rychle, aby mohla jeho implementace začít od 1. ledna příštího roku. Návrhem se proto budou zabývat i premiéři na nadcházející Evropské radě 19. června.

Ministři byli rovněž seznámeni s doporučeními Komise v rámci koordinace hospodářských politik členských států (tzv. Evropský semestr).

Na okraji jednání proběhlo, rovněž prostřednictvím videokonference, výroční zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky, kterými jsou zpravidla ministři financí členských států. .

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář