CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Říjnové jednání ministrů financí v Lucemburku bude věnováno především daňovým ustanovením návrhu směrnice proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, vyhodnocení evropského semestru, finanční udržitelnosti zdravotní a dlouhodobé péče a finančním aspektům boje proti klimatické změně.

Komise bude informovat ministry o projednávání návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Diskuse se bude týkat především možnosti zahrnutí podvodů na DPH do oblasti působnosti směrnice. Uvedený návrh směrnice náleží do kompetence Rady pro spravedlnost a vnitřní záležitosti (JHA), nicméně daňová politika patří do výlučné působnosti Rady ECOFIN, a proto je nezbytné vyjádření ministrů financí.

Ministři vyhodnotí průběh koordinace hospodářských politik (tzv. Evropský semestr) v tomto roce, přičemž zhodnotí změny, které v rámci procesu nastaly od minulého roku a zaměří se na výzvy, které koordinaci hospodářských politik EU do budoucna čekají. Klíčová je v tomto ohledu především otázka implementace doporučení v oblasti hospodářských politik na národní úrovni.

Komise bude taktéž prezentovat Společnou zprávu o systémech zdravotní a dlouhodobé péče a fiskální udržitelnosti. Zpráva se obdobně jako její předchozí vydání z r. 2010 zabývá současnými trendy ve zdravotnictví, hodnocením účinnosti zdravotních systémů a dopady na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Nově se zpráva zaměřuje také na analýzu systémů dlouhodobé péče.

Ministři prodiskutují společnou pozici EU pro nadcházející 22. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které se bude konat 7. – 18. listopadu 2016 v Marrákeši (tzv. COP 22). V centru pozornosti budou především finanční souvislosti boje proti klimatické změně. Ministři by měli potvrdit závazek z klimatické konference v Paříži, tj. navyšovat finance na opatření související s klimatickou změnou a přispět tak k mobilizaci 100 mld. USD ročně do roku 2020. Zbylé části společné pozice EU již schválila Rada pro životní prostředí (ENVI) 30. září na svém mimořádném zasedání.

Komise bude informovat ministry o současném stavu implementace Bankovní unie, zejména pokud jde o transpozici směrnic, kterými se stanoví rámec pro řešení krizí úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. směrnice BRRD) a systémy pojištění vkladů (tzv. směrnice DGS). Ty dosud plně transponovalo 27 členských států1.

Slovenské předsednictví bude informovat o proběhlém zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny zemí G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které se koná ve dnech 6. - 9. října 2016 ve Washingtonu.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručné seznámení ministrů s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Mimo to proběhne také diskuze o implementaci pravidel Paktu o stabilitě a růstu a finančních aspektech nově navrženého Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.

 


1 Belgie by měla plnou transpozici dokončit v blízké době.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.