CZ EN

Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat

První zasedání ministrů financí pod taktovkou slovenského předsednictví Rady EU řešilo otázku provádění Paktu stability a růstu, opatření proti praní špinavých peněz, nové iniciativy v oblasti daní a odstraňování překážek pro investice v EU. Českou delegaci na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) vedl První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Rada ECOFIN přijala rozhodnutí o existenci nadměrného rozpočtového schodku u Španělska a Portugalska, které opakovaně nedodržely pravidla Paktu. „Pokud máme pravidla, je potřeba je dodržovat včetně případné pokuty. Nevidím důvod pro úlevy z pravidel, takový postup by byl demotivující pro úspěšné země jako například ČR, které se daří snižovat rozpočtový deficit i celkové zadlužení“, uvedl ministr Babiš. Evropská komise předloží vůči oběma členským zemím Eurozóny návrhy dalšího postupu včetně možných sankcí, které musí opět potvrdit Rada ECOFIN.

Evropská komise představila ministrům novelu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Oblasti, ve kterých Komise navrhla úpravy, by se měly dotknout mj. oblasti předplacených platebních karet, virtuálních měn, spolupráce finančně zpravodajských útvarů nebo vztahů se třetími zeměmi, které jsou z hlediska legalizace peněz pocházejících z trestné činnosti vysoce rizikové.

Nastupující slovenské předsednictví Rady EU rovněž informovalo ministry o pracovním programu a svých prioritách v Radě ECOFIN. Patří mezi ně prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU) včetně diskuse o možném Evropském systému pojištění v nezaměstnanosti, podpora investičního prostředí a boj s daňovými podvody a úniky. ČR vyjádřila slovenskému předsednictví plnou podporu a ocenila zvolené priority zejména boj proti daňovým podvodům a únikům v oblasti jak přímých tak nepřímých daní, odstraňování investičních bariér a slovenskou ambici diskutovat o změnách HMU ve formátu všech členských zemí a nikoliv pouze Eurozóny.

Právě téma podpory investic bylo jedním z bodů úterního jednání Rady. Ministři diskutovali o investičních překážkách v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu, který se zaměřuje na zlepšování investičního prostředí, odstranění administrativních a regulatorních překážek a hlubší integraci jednotného vnitřního trhu v dané oblasti. „ČR podporuje zjednodušení pravidel pro investování na evropské úrovni včetně zjednodušení pravidel pro využití strukturálních a investičních fondů EU“, doplnil vicepremiér Babiš.

Ministři si rovněž vyslechli sdělení Komise k opatřením pro zvýšení transparentnosti a boji proti daňovým únikům, které by mělo nastínit dodatečné kroky u automatické výměny informací v oblasti daní. Navržená opatření jsou především reakcí na kauzu tzv. Panama papers.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.