CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. března 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Březnové zasedání ministrů financí bude věnováno především posílení povinné automatické výměny informací v oblasti daní a koordinaci hospodářských politik.

Očekává se, že ministři dosáhnou dohody na návrhu směrnice rozšiřující povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Směrnice je součástí Balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který Komise představila na únorovém jednání Rady. Cílem návrhu je pomoci členským státům v boji proti agresivnímu daňovému plánování velkých nadnárodních společností, v jehož důsledku dochází k tomu, že tyto společnosti neplatí daně tam, kde vytvořily své zisky. Navržená opatření byla dojednána v rámci projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřeném proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS) a rovněž navazují na přistoupení Ministerstva financí k nové Mnohostranné dohodě o výměně zpráv podle zemí, tzv. Country-by-Country Reporting.

Komise představí podrobné hospodářské přehledy jednotlivých zemí, neboli tzv. „Country reports, ve kterých hodnotí situaci jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na doporučení udělená v roce 2015. Tyto analytické materiály budou následně sloužit jako referenční materiál pro doporučení k Národním programům reforem a Konvergenčním programům/Programům stability, které členské státy představí v průběhu jara 2016.

Ministři by měli schválit závěry Rady ke Zprávě o udržitelnosti veřejných financí. Zpráva, kterou Komise vydává každé tři roky, uvádí, že rizika fiskální udržitelnosti členských států plynou především z jejich vysoké zadluženosti a narůstajících výdajů spojených se stárnutím populace.

Komise bude informovat ministry o současném stavu implementace legislativních návrhů zakládajících Bankovní unii a předsednictví podá zprávu o pokroku pracovní skupiny, která se zabývá návrhy na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů a na snižování rizik v rámci bankovní unie.

Dále se očekává, že ministři schválí závěry Rady k budoucnosti Skupiny pro zdanění podniků, které se týkají především procesních pravidel fungování pracovní skupiny, a předsednictví bude informovat o výsledcích jednání skupiny G20, které proběhlo 25. – 27. února 2015 v Šanghaji.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář