CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2019

Ministerstvo financí – Auditní orgán vydává historicky první Výroční zprávu o činnosti Auditního orgánu za loňský rok určenou široké i odborné veřejnosti. Elektronicky distribuovaná publikace představuje v první části Auditní orgán jako takový, jeho činnost, vztah k ostatním subjektům implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, svou metodiku a typy prováděných auditů.

V druhé části publikace Auditní orgán zveřejňuje v přehledné a zjednodušené formě výsledky auditů jednotlivých operačních programů implementující ESI fondy, migrační fondy a finanční mechanismy EHP a Norska.

Výroční zpráva tak v relativně stručné a čtivé formě poskytuje všem čtenářům komplexní informaci o činnosti Auditního orgánu v roce 2019.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář