CZ EN

odbor 52 - Auditní orgán

Odbor plní v ČR povinnosti a pravomoci spojené s přímým výkonem funkce auditního orgánu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých ČR v rámci nástrojů jednotlivých politik EU a politiky soudržnosti.

Odbor plní v ČR povinnosti a pravomoci spojené s přímým výkonem funkce auditního orgánu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých ČR v rámci nástrojů jednotlivých politik EU a politiky soudržnosti v programových obdobích 2007-2013, 2014-2020 a 2021-2027 (dále též „příslušná programová období“) za účelem zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 255/2012 Sb., příslušnými právními předpisy EU a s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným auditorským standardům.

Odbor zajišťuje výše uvedený výkon auditního orgánu pro strukturální fondy, fondy soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond v programovém období 2014-2020 a 2021- 2027; Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru / Norska 2014-2021; Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost v programovém období 2014-2020 a 2021-2027; Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky pro programové období 2021-2027; Druhý švýcarský příspěvek v oblasti soudržnosti; Evropské strukturální a investiční fondy (s výjimkou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) v programovém období 2014-2020 a 2021-2027; Nástroj pro oživení a odolnost; audity a mimořádná šetření na základě zvláštního pověření.

Pro programové období 2014-2020 odbor zároveň plnil funkci nezávislého auditního subjektu pro operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů a nezávislého auditorského subjektu pro programy Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Odbor zpracovává koncepci systému auditů zahraničních prostředků, vytváří metodiku pro výkon auditů vykonávaných auditním orgánem a plní zpravodajské povinnosti ve vztahu k orgánům EU i národním orgánům v souladu s předpisy EU a ČR. Účastní se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky pomoci EU poskytnuté v rámci politiky soudržnosti, účastní se auditních misí EK a EÚD, včetně pracovních skupin organizovaných na národní úrovni nebo v rámci resortu.

oddělení 5201 - Metodicko-právní podpora AO, OP TP a AMIF/ISF

vedoucí oddělení: Mgr. Jaroslav Gramel
telefon: (+420) 25704 2703
email: Jaroslav.Gramel@mfcr.cz

oddělení 5202 - Audit EÚS

vedoucí oddělení: Ing. Milan Puszkailer
telefon: (+420) 25704 2744
email: Milan.Puszkailer@mfcr.cz

oddělení 5203 - Koordinace auditů ESIF a ostatních fondů

vedoucí oddělení: Ing. Hana Horejsková
telefon: (+420) 25704 3574
email: Hana.Horejskova@mfcr.cz  

oddělení 5204 - Audit OP D

vedoucí oddělení: Ing. Stanislav Masařík
telefon: (+420) 25704 3635
email: Stanislav.Masarik@mfcr.cz

oddělení 5205 - Audit OP ŽP a OP ST

vedoucí oddělení: Ing. David Novák
telefon: (+420) 25704 3764
email: David.Novak@mfcr.cz

oddělení 5206 – Audit IROP

vedoucí oddělení: Ing. Naděžda Koubková
telefon: (+420) 25704 3756
email: Nadezda.Koubkova@mfcr.cz

oddělení 5207 – Audit OP PIK a OP TAK

vedoucí oddělení: Ing. Jiří Frýdecký
telefon: (+420) 25704 3622
email: Jiri.Frydecky@mfcr.cz

oddělení 5208 – Audit OP R, OP VVV a OP JAK

vedoucí oddělení: neobsazeno
telefon: (+420) 25704 
email: 

oddělení 5209 – Audit OP Z, OP PPR a OP Z+

vedoucí oddělení: Ing. Martin Ryšavý
telefon: (+420) 25704 3587
email: Martin.Rysavy2@mfcr.cz

oddělení 5210 – Audit NPO a dalších programů

řízeno zástupcem: Ing. Kateřina Ježková
telefon: (+420) 25704 1911
email: Katerina.Jezkova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.