CZ EN

Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní

Mezinárodní daňová optimalizace nadnárodních společností se v poslední době stává předmětem soustředěné mezinárodní debaty. Na jejím základě OECD pracovalo na projektu Eroze daňových základů a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), jehož výstupem je patnáct Akcí, které představují souhrn doporučení s cílem omezit daňové úniky.

Konečná podoba projektu BEPS byla publikována v září 2015 v rámci patnácti závěrečných zpráv, které obsahují doporučení v oblasti legislativy, smluv o zamezení dvojímu zdanění, postupů daňové správy a ekonomických analýz. Jejich cílem je odstranit nebo alespoň výrazně omezit možnosti nadnárodních firem optimalizovat své daňové povinnosti. Česká republika jakožto členská země OECD projekt BEPS podporuje a na zasedání CFA v září 2015 ho spolu s ostatními státy schválila. Doporučení OECD nejsou z principu závazná, nicméně u opatření typu „minimálního standardu“ se očekává, že je státy budou implementovat. U ostatních opatření je implementace volitelná, nebo jsou opatření navržena jako variantní.

Evropská komise v lednu 2016 na projekt BEPS zareagovala balíčkem proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Balíček obsahuje dva legislativní návrhy, které buď přímo implementují, anebo rozšiřují některé z patnácti Akcí projektu BEPS. Návrhy ale obsahují i opatření, která nebyla projektem BEPS řešena. Tyto směrnice by se v případě schválení na rozdíl od doporučení OECD staly závaznými pro všechny členské státy EU.

Následující dokument přináší stručný přehled jednotlivých navržených opatření, včetně základního posouzení jejich možných přínosů a nákladů. Cílem dokumentu není vyjádření pozice České republiky vůči jednotlivým navrhovaným opatřením. Předkládaný materiál míří k diskusi o implementaci jednotlivých opatření v ČR, protože bez spolupráce s daňovou veřejností nelze identifikovat všechny relevantní náklady a přínosy, které by implementace uvedených návrhů přinesla (to je zvláště důležité u návrhů s nejvyšší časovou prioritou, tj. DAC4).

Vaše případné připomínky, podněty a komentáře můžete zaslat na elektronickou adresu Danezprijmu@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.