CZ EN

Programové období 2007-2013

Finanční alokace strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Programu rozvoje venkova a Evropského rybářského fondu.

Z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti určených na období 2007-2013 má ČR možnost čerpat až cca 26,7 mld. EUR, tj. cca 680 mld. CZK. Tyto prostředky je možné čerpat až do konce roku 2015.

Strukturální operace 2007-2013, alokace pro ČR
mil. EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013
Strukturální fondy 1 946 2 564 2 414 2 526 2 718 2 829 2 943 17 940
Fond soudržnosti 1 096 1 149 1 203 1 259 1 314 1 370 1 427 8 819
Celkem strukturální operace 3 042 3 713 3 617 3 785 4 032 4 200 4 370 26 759

Vedle prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti jsou jednotlivým členským státům předem alokovány také prostředky určené na rozvoj venkova a prostředky z Evropského rybářského fondu.

ČR má takto možnost v období 2007-2013 čerpat až 29,5 mld. EUR, z toho 26,7 mld. EUR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 2,8 mld. EUR na rozvoj venkova a 27 mil. EUR na rybářství.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář