Novinky

2012

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv - pro rok 2012.

ilustrace

Vydáno

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2012 – obecná část.

OBSAH

  • I.Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
  • II.Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
  • III.Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
  • IV.Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2012, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
  • V.Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných organizací za rok 2012
  • VI.Příloha č. 1 - Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2012