Novinky

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rok 2017

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

  • České účetní standardy
  • Účetní jednotky
  • Účetnictví
  • Veřejný sektor
  • Zákon o účetnictví

Doporučované

Nejčtenější