Novinky

Odborná pracovní skupina pro tvorbu nové účetní legislativy

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Účetnictví
 • Pracovní skupina pro tvorbu nové účetní legislativy
 • Regulace
 • Legislativa

V rámci sekce 04 – Finanční řízení a audit Ministerstva financí byla náměstkem ministryně financí v lednu 2017 jmenována odborná pracovní skupina, jejímž primárním úkolem je práce na přípravě koncepce nové účetní legislativy na období let 2020 až 2030. Vzhledem ke stále se měnícímu a vyvíjejícímu se ekonomickému prostředí nejen v České republice, ale i v globálním měřítku, se tato pracovní skupina zabývá i dalšími problémy, které ekonomická realita aktuálně přináší.

Seznam externích členů pracovní skupiny

 • Accountancy Europe - Ing. Petr Kříž
 • Akademie věd ČR - Ing. Petr Plesnivý
 • Česká národní banka - Ing. Jitka Svobodová
 • Daňová poradkyně - Ing. Simona Hornochová
 • Generální finanční ředitelství - Ing. Tomáš Jaroš, Tomáš Matys
 • Komora auditorů ČR - Ing. Tomáš Bartoš, Ing. Petr Vácha
 • Komora certifikovaných účetních - Ing. Alice Šrámková
 • Komora daňových poradců - Ing. Jaromír Adamec, Ing. Zdeněk Urban
 • Svaz účetních - Ing. Jana Pilátová
 • Vysoká škola ekonomická v Praze - Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Doporučované

Nejčtenější