Novinky

Základní informace

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 17. 12. 2014 15:15
 • Aktualizace schémat č. 1 a č. 2
 • Aktualizace schémat č. 1 - č. 6; nová schémata č. 7 - č. 8
 • Aktualizace schémat č. 1 a č. 8, aktualizace textu u 3. úrovně
 • Aktualizace úvodní informace a schémat.

Základní informace o sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu

Sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu bude probíhat postupně ve třech úrovních konsolidačních celků státu od nejnižší úrovně až po nejvyšší úroveň, kterou je konsolidační celek Česká republika.

 

SCHÉMA 1. KONSOLIDAČNÍ CELEK ČESKÁ REPUBLIKA

SCHÉMA 1. KONSOLIDAČNÍ CELEK ČESKÁ REPUBLIKA 

Zdroj: MF - odbor 54

Související informace

 

První úroveň tvoří jednotlivé dílčí konsolidační celky státu vymezené v § 5 konsolidační vyhlášky státu.

SCHÉMA 2. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU OBEC, MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SCHÉMA 2. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU OBEC, MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zdroj: MF - odbor 54

SCHÉMA 3. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

SCHÉMA 3. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

Zdroj: MF - odbor 54 

SCHÉMA 4. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU KRAJ, HL. M. PRAHA

SCHÉMA 4. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU KRAJ, HL. M. PRAHA

Zdroj: MF - odbor 54

SCHÉMA 5. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU VLÁDNÍ ČÁST

SCHÉMA 5. DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU VLÁDNÍ ČÁST 

Zdroj: MF - odbor 54

Druhou úroveň tvoří vyšší dílčí konsolidační celky státu vymezené v § 6 konsolidační vyhlášky státu, přičemž součástí vyššího dílčího konsolidačního celku státu municipální část je i vyšší dílčí konsolidační celek státu kraj.

SCHÉMA 6. VYŠŠÍ DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU MUNICIPÁLNÍ ČÁST

SCHÉMA 6. VYŠŠÍ DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU MUNICIPÁLNÍ ČÁST

Zdroj: MF - odbor 54

SCHÉMA 7. VYŠŠÍ DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU VLÁDNÍ ČÁST

SCHÉMA 7. VYŠŠÍ DÍLČÍ KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU VLÁDNÍ ČÁST

Zdroj: MF - odbor 54 

Třetí úroveň představuje konsolidační celek Česká republika vymezený v § 7 konsolidační vyhlášky státu, tvoří vyšší dílčí konsolidační celek vládní část, vyšší dílčí konsolidační celek municipální část a zdravotní pojišťovny.

SCHÉMA 8. KONSOLIDAČNÍ CELEK ČESKÁ REPUBLIKA

SCHÉMA 8. KONSOLIDAČNÍ CELEK ČESKÁ REPUBLIKA

Zdroj: MF - odbor 54

Nejčtenější