Novinky

Právní předpisy

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 24. 3. 2022
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu - Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

Sestavování účetních výkazů za Českou republiku je upraveno primárně ve třech právních předpisech, a to zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

 

Související informace

 

Doporučované

Nejčtenější