Novinky

Právní předpisy

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 18. 12. 2017
 • Aktualizace obsahu stránky - Vyhláška č. 312/2014 Sb. (konsolidační vyhláška státu)

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Ministerstvo financí informuje, že dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2018.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace

 

Nejčtenější