Novinky

Účetní konsolidace státu – informace pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled (PKP)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetní jednotky
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Centrální systém účetních informací
 • Portál IISSP
 • Státní pokladna
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • XSD shémata

Ve vzoru části I. PKP došlo k doplnění, zrušení a přejmenování položek. XSD balíček vč. struktury XML zůstává stejný, pouze je nutno v XML při jeho generování aktualizovat položky dle nového vzoru (Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 398/2017 Sb.). Aktuální balíček XSD schémat č. 40 je umístěn na webu Státní pokladny.

Změna vzoru má dopad do vnitrovýkazových kontrol části I. Aktualizovaná tabulka kontrolních vazeb bude zveřejněna na webu Státní pokladny jako verze č. 50.

Doporučované

Nejčtenější