Novinky

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace o zahrnutí do konsolidačního celku ČR

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • Centrální systém účetních informací
 • Státní pokladna

Všechny příspěvkové organizace budou od 1. 1. 2016 zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika. Nicméně příspěvkové organizace, které nepředávají Pomocný analytický přehled podle § 3a odst. 2 technické vyhlášky o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu, nebudou pro účely účetní konsolidace státu předávat žádné dodatečné podklady.

U příspěvkových organizací předávajících Pomocný analytický přehled se mění rozsah vykazovaných skutečností.

U příspěvkových organizací nepředávajících Pomocný analytický přehled budou pro zahrnutí do konsolidačního celku státu využity jejich již zasílané účetní závěrky.

 

 

Doporučované

Nejčtenější