Novinky

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu

Ministerstvo financí informuje, že dne 11. prosinec 2014 ministr financí podepsal vyhlášku o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), která je prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví v oblasti účetní konsolidace státu.

Vyhláška bude do konce roku zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.

Nejčtenější