Novinky

Pozvánka na seminář – Pomocný analytický přehled – 24. září 2014

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru
oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Vydáno

  • Seminář
  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • PAP
  • Veřejný sektor
  • Účetní reforma
  • Účetní výkaznictví státu

Dne 24. září 2014 se uskuteční v budově Ministerstva financí (Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, zasedací místnost 116/B) seminář na téma: Pomocný analytický přehled. Tento seminář je určen pro metodiky ministerstev, ostatních kapitol státního rozpočtu, krajských úřadů a státních fondů. Seminář bude probíhat v dopoledním bloku od 8:30 hod. pro zástupce ministerstev a ostatních kapitol státního rozpočtu a v odpoledním bloku od 13:00 hod. pro zástupce krajských úřadů, státních fondů, GFŘ, GŘC, ČNB a ČSÚ.

Z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti je seminář určen pouze pro 1-2 zástupce za účetní jednotku. V případě naplnění zajištěné kapacity si organizátoři vyhrazují právo omezit počet účastníků.

V případě zájmu Vás žádáme o potvrzení účasti na uvedeném semináři, a to zasláním přiložené Přihlášky na e-mail radka.kapounova@mfcr.cz do 12. září 2014, do předmětu zprávy uveďte „Seminář PAP“. Potvrzení účasti Vám bude následně zasláno prostřednictvím elektronické pošty.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Kapounová
odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru
odd. 5407 - Legislativa účetnictví a výkaznictví veřejného sektoru
tel.: +420 257 04 4869
e-mail: radka.kapounova@mfcr.cz

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější