Novinky

Pozvánka MF na seminář - Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Státní pokladna
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 12. 2013 18:20
 • Seminář je již plně obsazen!

Avízo MF ze dne 6. 12. 2013 - Seminář je již plně obsazen!

Pokud jste neobdrželi potvrzení Vaší přihlášky, není s Vaší účastí z kapacitních důvodů počítáno.


Dne 16. prosince 2013 se uskuteční v budově Ministerstva financí (Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, zasedací místnost 116/B) seminář na téma: Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR. Tento seminář je určen softwarovým firmám, které jsou dodavateli ekonomických informačních systémů účetním jednotkám, které budou zahrnuty do konsolidace a kterým vzniknou dodatečné povinnost předávat doplněný a rozšíření Pomocný analytický přehled nebo Pomocný konsolidační přehled.

V případě zájmu registrujte své zástupce s uvedením celého jména a názvu firmy do středy 11. prosince 2013. Počet míst na semináři je omezen.

Vyplněnou přihlášku a případné dotazy k semináři zašlete prosím na e-mailovou adresu: konsolidace@mfcr.cz, do předmětu zprávy uveďte „Seminář EKIS“.

Kontaktní osoba: Ing. Irena Šípová
odd. 5404 – Účetní výkaznictví státu
tel: +402 257 043 357
e-mail: irena.sipova@mfcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Ježková
odd. 5404 – Účetní výkaznictví státu
tel: +402 257 044 124
e-mail: veronika.jezkova@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější