Novinky

Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Účetní reforma
 • Účetní jednotky
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

Dne 16. září 2022 byla v částce č. 124 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2023.

 

OBSAH – pro rok 2023

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů 

 


 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 269/2022 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 269/2022 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2023.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 269/2022 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 269/2022 Sb.
 • Příloha č. 1 - Rozvaha s vyznačením změn
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty s vyznačením změn
 • Příloha č. 5 - Příloha s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2023.

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2023
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Příloha č. 1 - Rozvaha
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha č. 5 - Příloha
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova

 


 

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 270/2022 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 270/2022 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2023.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 270/2022 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2023.

Úplné znění vyhlášky č. 220/2013 Sb.

 


 

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled
 • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

 


 

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu
 • Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
 • Příloha č. 5 - Kniha podrozvahových účtů

 


 

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

 


 

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 6 - Příloha

Doporučované

Nejčtenější