Novinky

Vyhlášky pro rok 2017 – pro účetnictví státu

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru
oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejný sektor

Dne 27. prosince 2016 byla v částce č. 181 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017.

OBSAH – pro rok 2017

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 


Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 447/2016 Sb.

 • Vyhláška č. 447/2016 Sb. včetně odůvodněníZIP (43kB)
  Obsah ZIP souboru ke stažení:
  • Vyhláška č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2017
  • Odůvodnění k vyhlášce č. 447/2016 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2017.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 447/2016 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2017.

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně příloh

  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2017
  • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled
  • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled
  • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

 


Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 1 - Rozvaha
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha č. 5 - Příloha
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova

 

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Obsah ZIP souboru ke stažení:

  • Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
  • Příloha č. 6 - Příloha

 


Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

 


Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

 


Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Doporučované

Nejčtenější