Novinky

Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru
oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní pokladna
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní výkaznictví státu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 22. 2. 2016 16:30
 • Aktualizace: ÚZ vyhlášky č. 410/2009 Sb., ÚZ vyhlášky č. 383/2009 Sb., ÚZ vyhlášky č. 503/2002 Sb., ÚZ vyhlášky č. 270/2010 Sb, Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Dne 28. prosince 2015 byla v částce č. 159 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 • vyhláška č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),

s účinností od 1. ledna 2016.

Uvedenou částku č. 159 Sbírky zákonů naleznete na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=369/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

OBSAH – pro rok 2016

 


Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 369/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2016
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 369/2015 Sb.
 • Příloha č. 1 - Rozvaha, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 5 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova, s účinností od 1. ledna 2016

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a přílohy k vyhlášce č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 369/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 369/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 1 - Rozvaha s vyznačením změn podle vyhlášky č. 369/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 5 - Příloha s vyznačením změn podle vyhlášky č. 369/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova s vyznačením změn podle vyhlášky č. 369/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016

 

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně všech příloh pro rok 2016

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 1 - Rozvaha, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 5 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace, s účinností od 1. ledna 2016 
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova, s účinností od 1. ledna 2016 

 


Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 370/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2016
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 370/2015 Sb.
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, s účinností od 1. ledna 2016

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. a přílohy k vyhlášce č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 370/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 370/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled s vyznačením změn podle vyhlášky č. 370/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled s vyznačením změn podle vyhlášky č. 370/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016

 

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně všech příloh pro rok 2016

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled, s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, s účinností od 1. ledna 2016

 


Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 371/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2016
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 371/2015 Sb.
 • Příloha č. 6 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2016

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 503/2002 Sb. a příloha k vyhlášce č. 503/2002 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 371/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 371/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016
 • Příloha č. 6 - Příloha s vyznačením změn podle vyhlášky č. 371/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016 

 

Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb. včetně přílohy pro rok 2016

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn, s účinností od 1. ledna 2016  
 • Příloha č. 6 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2016

 


Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Vyhláška č. 372/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2016
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 372/2015 Sb.

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 372/2015 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 372/2015 Sb., s účinností od 1. ledna 2016

 

Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. pro rok 2016

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2016
 • Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s vyznačením změn, s účinností od 1. ledna 2016

 


Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Vyhláška č. 373/2015 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2016


Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Účinnost od 1. srpna 2013

 

 

Nejčtenější