Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2023

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Zákon o účetnictví
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Rozsah operativních účetních záznamů se pro rok 2023 nemění.

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

TABULKA TERMÍNŮ PŘEDÁVÁNÍ OÚZ V ROCE 2023
Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
27. únor 31.12.2022
27. únor 31.01.2023
15. březen 28.02.2023
2. květen 31.03.2023
15. květen 30.04.2023
15. červen 31.05.2023
31. červenec 30.06.2023
15. srpen 31.07.2023
15. září 31.08.2023
30. říjen 30.09.2023
15. listopad 31.10.2023
15. prosinec 30.11.2023

 

Seznam operativních účetních záznamů:

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Disponibilní majetek
 • Peněžní prostředky

Doporučované

Nejčtenější