Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2022

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2022

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Zákon o účetnictví
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2022.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Rozsah operativních účetních záznamů se pro rok 2022 nemění.

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
TABULKA TERMÍNŮ PŘEDÁVÁNÍ OÚZ V ROCE 2022
25. únor 31.12.2021
25. únor 31.1.2022
15. březen 28.2.2022
2. květen 31.3.2022
16. květen 30.4.2022
15. červen 31.5.2022
1. srpen 30.6.2022
15. srpen 31.7.2022
15. září 31.8.2022
31. říjen 30.9.2022
15. listopad 31.10.2022
15. prosinec 30.11.2022

 

Seznam operativních účetních záznamů:

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Disponibilní majetek
 • Peněžní prostředky

Doporučované

Nejčtenější