Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2020

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Zákon o účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Rozsah operativních účetních záznamů se pro rok 2020 nemění.

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
TABULKA TERMÍNŮ PŘEDÁVÁNÍ OÚZ V ROCE 2020
25. únor 31.12.2019
25. únor 31.1.2020
16. březen 29.2.2020
30. duben 31.3.2020
15. květen 30.4.2020
15. červen 31.5.2020
30. červenec 30.6.2020
17. srpen 31.7.2020
15. září 31.8.2020
30. říjen 30.9.2020
16. listopad 31.10.2020
15. prosinec 30.11.2020

Seznam operativních účetních záznamů:

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Disponibilní majetek
 • Peněžní prostředky

Doporučované

Nejčtenější