Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru
oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Zákon o účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Rozsah operativních účetních záznamů se pro rok 2019 nemění.

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
TABULKA TERMÍNŮ PŘEDÁVÁNÍ OÚZ V ROCE 2019
25. únor 31.12.2018
25. únor 31.1.2019
15. březen 28.2.2019
30. duben 31.3.2019
15. květen 30.4.2019
17. červen 31.5.2019
30. červenec 30.6.2019
15. srpen 31.7.2019
16. září 31.8.2019
30. říjen 30.9.2019
15. listopad 31.10.2019
16. prosinec 30.11.2019

 

Seznam operativních účetních záznamů:

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Disponibilní majetek
 • Peněžní prostředky  

 

Doporučované

Nejčtenější