Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2017

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Tabulka termínů předávání OÚZ v roce 2017
Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
27. únor 31.12.2016
27. únor 31.1.2017
15. březen 28.2.2017
2. květen 31.3.2017
15. květen 30.4.2017
15. červen 31.5.2017
31. červenec 30.6.2017
15. srpen 31.7.2017
15. září 31.8.2017
30. říjen 30.9.2017
15. listopad 31.10.2017
15. prosinec 30.11.2017

 

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví, oddělení 2802 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017

V roce 2017 se mění rozsah zjišťovaných údajů v případě operativních účetních záznamů. S nabytím účinnosti vyhlášky č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, byl změněn rozsah předávání operativních účetních záznamů, kdy došlo ke zrušení předávání některých operativních účetních záznamů v rámci Přílohy č. 5 k technické vyhlášce o účetních záznamech, a to:

 • soupis pohledávek,
 • soupis závazků,
 • soupis podmíněných pohledávek,
 • soupis podmíněných závazků.

Soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek a soupis podmíněných závazků ve stavu k 31. prosinci 2016 již vybraná účetní jednotka nesestavuje a nepředává je do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Seznam operativních účetních záznamů s vyznačením úprav s platností od 1. ledna 2017

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Soupis pohledávek – zrušen s účinností od 1. ledna 2017
 • Soupis závazků – zrušen s účinností od 1. ledna 2017
 • Disponibilní majetek – bez úprav pro rok 2017
 • Peněžní prostředky – bez úprav pro rok 2017
 • Soupis podmíněných pohledávek – zrušen s účinností od 1. ledna 2017
 • Soupis podmíněných závazků – zrušen s účinností od 1. ledna 2017

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví, oddělení 2802 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Seznam operativních účetních záznamů bez vyznačení úprav s platností od 1. ledna 2017

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Disponibilní majetek - pro rok 2017
 • Peněžní prostředky - pro rok 2017

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví, oddělení 2802 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Doporučované

Nejčtenější