Novinky

Operativní účetní záznamy - rok 2013

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Centrální systém účetních informací
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
Aktualizováno 10. 7. 2013

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu)

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu, včetně formátu obsahové náplně. Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb.- ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Tabulka termínů předávání OÚZ v roce 2013
Termín předání OÚZ Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
25. únor 31.12.2012
25. únor 31.1.2013
15. březen 28.2.2013
30. duben 31.3.2013
15. květen 30.4.2013
17. červen 31.5.2013
30. červenec 30.6.2013
15. srpen 31.7.2013
16. září 31.8.2013
30. říjen 30.9.2013
15. listopad 31.10.2013
16. prosinec 30.11.2013

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS - pro rok 2012

Ve Verzi 2 doplněn v OÚZ Soupis závazků syntetický účet 344 – Jiné daně a poplatky, který byl v tomto Soupisu Závazků vykazován pod číslem 345 v roce 2010 i 2011.

Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

Související dokumenty

 

Seznam aktualizovaných příloh - s platností od 1. ledna 2012 (přílohy aktualizované)

 

Seznam příloh, které platí i pro rok 2012 (přílohy beze změn) - Přílohy č.3 - č. 6 aktualizované MF z roku 2011

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: aktualizováno: 15.05.2012/publikováno: 3. května 2012

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: aktualizováno: 10.07.2013

Materiály pro předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS - pro rok 2012 - Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější