Novinky

Metodická pomůcka – Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Účetnictví
 • České účetní standardy
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704 v souvislosti s provedenými změnami v Českém účetním standardu č. 703 - Transfery a v Českém účetním standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2016, s cílem vysvětlit záměry a obsah jednotlivých úprav.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější