Novinky

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2021

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Státní rozpočet
  • Rozpočet
  • Státní závěrečný účet
Aktualizováno 13. 10. 2022 11:30
  • Výměna přílohy C
  • doplnění Usnesení rozpočtového výboru
  • doplnění Usnesení Poslanecké sněmovny

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.

Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Další informace viz především § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější